Annique Kajim
Senior coach | 
Coördinator

Visie Groep Zorg en Werk

Bij Visie Groep Zorg en Werk werken cliënten aan hun eigen ontwikkeling. Dit kan zowel op persoonlijk vlak zijn als werk gerelateerd. Of een combinatie van beide. Visie Groep Zorg en Werk houdt zich voornamelijk bezig met re-integratie en WMO. Daarom zochten ze naar een systeem dat vooral gericht is op die thema’s, en dat niet daarnaast nog een heleboel overbodige mogelijkheden biedt. Annique Kajim, coördinator bij Visie Groep Zorg en Werk vertelt hoe ze via ZaZ Welzijn in aanraking kwam met bloqs.   

Betere aansluiting

“In ons werkveld ben je verplicht om met een cliëntvolgsysteem te werken. Het systeem dat we hadden, kende heel veel mogelijkheden, waarvan wij er slechts een paar nodig hadden. Daarentegen konden wij onze re-integratie hier niet in kwijt. We zochten dus eigenlijk naar een systeem dat beter bij ons aansloot.”

Ingericht naar onze wensen

“Wij werken veel samen met ZaZ Welzijn en zij waren betrokken bij de ontwikkeling van bloqs. Via hen zijn wij als een soort pilotorganisatie aangesloten bij bloqs. Dat was heel waardevol, want wij hadden op sommige thema’s andere wensen dan ZaZ welzijn. Zij werken bijvoorbeeld niet met dagbesteding, maar dit doen wij wel. Dus vanuit onze vraag werd er vervolgens ook een deel ontwikkeld voor een cliëntvolgsysteem voor de dagbesteding. Praktisch gezien klopt bloqs helemaal voor ons.”

Meedenken en maatwerk

“Het fijne is er dat we altijd direct contact hebben met de heren van bloqs. André van den Heijkant kent onze organisatie goed en snapt dus ook waar onze vragen vandaan komen en waar de behoefte ligt. In het begin waren er wel eens wat bugs, maar die zijn allemaal opgelost. Het systeem is ook zeer gebruiksvriendelijk. En we mogen altijd met nieuwe ideeën komen, André gaat daar dan ook direct mee aan de slag. Hij stemt die ideeën dan vaak nog af met andere organisaties. Als er meer partijen zijn die het belang zien van ons idee, dan wordt het algemeen toegepast. Zo niet, dan zorgen ze ervoor dat de wijzigingen alleen voor ons toepasbaar zijn. Er wordt echt goed meegedacht. Op dit moment gebruiken wij de bloqs WMO/Jeugdwet (OMD en OZL), Zorgcontract, Algemeen traject en UWV/Re-integratie. Hiermee werken we inmiddels alweer tijdje. En we weten gewoon dat we met bloqs, ook voor de toekomst, een volledig passend cliëntvolgsysteem hebben.”

Met bloqs hebben we voor nu en in de toekomst een volledig passend cliëntvolgsysteem.

Betaalbaar

Je neemt bloqs af tegen een scherpe prijs en betaalt alleen voor de functionaliteiten die jij nodig hebt

Slim

bloqs is efficiënt, snel en prettig in gebruik

Uniform

bloqs is zo ingericht dat alle WMO-/Jeugdwet- en re-integratieorganisaties ermee kunnen werken

Eenvoudig

Je kunt met zo min mogelijk hulp met bloqs aan de slag