bloq: UWV/Re-integratie

Het bloq UWV/Re-integratie ondersteunt al jouw UWV- en re-integratieactiviteiten. Denk hierbij aan participatie interventie, praktijkassessment, begeleiding bij scholing en meer. Hierbij wordt de UWV workflow als leidraad gebruikt. Alle noodzakelijke gegevens kunnen in bloqs ingevuld worden. Het systeem genereert vervolgens het UWV-re-integratieplan en de UWV-eindrapportage. In dit UWV/re-integratie bloq zijn de volgende functionaliteiten opgenomen:

Ondersteuning re-integratie workflow:

De gegevens van alle trajecten van een cliënt worden centraal beheerd. Deze gegevens zijn gebaseerd op de voorwaarden voor het aanleveren van het re-integratieplan en de eindrapportage, zoals deze door het UWV vereist zijn. In het workflow-overzicht is duidelijk weergegeven welk stappen al gezet zijn en wat er nog gedaan moet worden.

bloqs geeft op de juiste momenten een signalering aan de verantwoordelijke medewerker bij het betreffende traject. In het dossieroverzicht zijn daarnaast per traject alle signaleringen zichtbaar, evenals een tijdlijn met daarop alle geplande dossiertaken. Hierdoor houd je eenvoudig overzicht over alle verschillende re-integratietrajecten.

Standaard hoofdactiviteiten en voor gedefinieerde activiteiten:

Hoofdactiviteiten die door het UWV gedefinieerd zijn, kunnen per traject geselecteerd worden, mits ze van toepassing zijn voor deze cliënt. Dat geldt ook voor zelf gedefinieerde activiteiten. Zo kunnen deze re-integratietrajecten binnen jouw organisatie op een standaard manier worden uitgevoerd.

Genereren van een re-integratieplan en eindrapportage:

Doordat alle gegevens opgeslagen zijn in bloqs, kunnen het re-integratieplan en de eindrapportage automatisch gegenereerd worden. bloqs vult deze op basis van UWV-sjablonen automatisch in, waarna de rapportage direct doorgestuurd kan worden naar het UVW. Ook biedt bloqs de mogelijkheid om tussentijdse rapportages vast te leggen. Dit kan een voortgangsrapportage, een verslag van een e-mailwisseling, telefoongesprek of voortgangsgesprek zijn.  Deze rapportages hebben een standaard lay-out, maar zijn met de documentgenerator geheel naar eigen wensen in te richten.

Urenregistratie en -declaratie:

In dit bloqs vul je ook urenregistraties in van alle begeleidingsuren die gemaakt worden voor het traject. Naast een beschrijving van de werkzaamheden kunnen er ook een of meerdere bij behorende documenten opgeslagen worden. Bij elke urenregistratie kan aangegeven worden t.b.v. welke hoofdactiviteit of activiteit dit was. In een overzicht is dan te zien wie, wanneer, waaraan hoeveel tijd heeft besteed. Ook wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel tijd er al verstreken is vanaf het begin van het traject en het aantal resterende uren. Zo is er altijd een duidelijk overzicht van de voortgang van het traject.

Facturering:

Per traject kun je ook inplannen op welk momenten een factuur moet worden gemaakt. Dit kunnen één of meerdere termijnbedragen zijn of een factuur van de gemaakte uren per periode. bloqs houdt voor je bij welke urenregistraties al gefactureerd zijn en richt facturen aan de opdrachtgever van het betreffende traject. Na betaling kun je facturen direct afboeken. Zo houd je altijd overzicht van (de betaling van) je facturen.

Documentbeheer:

Sla alle documenten die van belang zijn voor dit traject, op één centrale plek op in bloqs. Door de documenten in verschillende categorieën onder te brengen, houd je altijd overzicht. Waar nodig kun je de documenten ook van een digitale handtekening voorzien.

 

Deelname groepsactiviteiten:

Als onderdeel van dit traject kan een cliënt deelnemen aan groepsactiviteiten. Daarvoor kun je voor de cliënt een groepsactiviteit plannen en een urenregistratie genereren voor de uren dat een cliënt heeft deelgenomen aan deze activiteit.

 

Cliënt incident melding:

Je probeert natuurlijk op een zo veilig mogelijke manier zorg verlenen. Maar als er toch iets misgaat, wil je hier van leren voor de toekomst. In het cliëntendossier kun je daarom een incident melden. Deze incidenten worden op een centrale plek in bloqs bewaard. De ‘Cliënt incident manager’ en de ‘Cliënt incident afhandelaar’ krijgen een melding van het incident. Zij kunnen de voortgang van de afhandeling beschrijven en eventueel relevante documenten opslaan. Ook is in bloqs een managementoverzicht van alle incidenten en hun voortgang beschikbaar.

Dit bloq helpt je bij alle stappen in de UWV- en re-integratietrajecten. Onze andere bloqs ondersteunen je bij al jouw andere werkzaamheden. Kies de bloqs die passen bij jouw behoeftes en organisatie. Bekijk hier onze andere bloqs.

Direct een gratis demo aanvragen? Neem dan contact met ons op.