bloq: Zorgcontracten

Het bloq Zorgcontracten ondersteunt al jouw zorgcontractactiviteiten, zoals de Persoons Gebonden Budget (PGB) en Onder Aanneming (OA) trajecten. Alle noodzakelijke gegevens hiervoor kunnen in bloqs worden ingevuld. Deze zijn ook nodig voor de trajecten Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugdwet (JW). Op basis hiervan kan bloqs een ondersteuningsplan en evaluaties genereren. In het bloq Zorgcontracten zijn de volgende functionaliteiten opgenomen:

Zorgcontract trajectbeheer:

De gegevens van alle trajecten van een cliënt worden op een plaats beheerd. Deze gegevens zijn gebaseerd op de gegevens die noodzakelijk voor het PGB of OA traject. Op basis van deze gegevens genereerd bloqs het ondersteuningsplan en de evaluaties. Deze rapportages hebben een standaard lay-out, maar dit is d.m.v. de documentgenerator geheel naar eigen wensen in te richten. Bij elk traject kunnen relevante documenten opgeslagen worden.

Door in dossiertaken op te nemen welke taken wanneer moeten plaatsvinden, zal bloqs op de juiste momenten een melding geven aan de verantwoordelijke medewerker en een signalering geven bij het betreffende traject. In het dossieroverzicht zijn van een traject alle signaleringen zichtbaar en de tijdlijn met daarop alle geplande dossiertaken.

Urenregistratie:

In dit bloq vul je urenregistraties in van alle begeleidingsuren die gemaakt worden voor de PGB- en OA-trajecten. Naast een beschrijving van de werkzaamheden kunnen er ook één of meerdere bijbehorende documenten opgeslagen worden.

Bij de urenregistratie wordt ook inzichtelijk gemaakt hoeveel tijd er al verstreken is vanaf het begin van dit traject en hoeveel van de beschikbare uren al zijn geregistreerd. Zo heb je altijd een duidelijk overzicht van de voortgang van het traject.

Facturering:

Per traject kun je ook inplannen op welk momenten een factuur moet worden gemaakt. Dit kunnen één of meerdere termijnbedragen zijn of een factuur van de gemaakte uren per periode. bloqs houdt voor je bij welke urenregistraties al gefactureerd zijn en genereert richt facturen voor de opdrachtgever van het betreffende traject. Na betaling kun je facturen direct afboeken. Zo houd je altijd overzicht van (de betaling van) je facturen.

Documentbeheer:

Sla alle documenten die van belang zijn voor dit traject, op één centrale plek op in bloqs. Door de documenten in verschillende categorieën onder te brengen, houd je altijd overzicht. Waar nodig kun je de documenten ook van een digitale handtekening voorzien.

Deelname groepsactiviteiten:

Als onderdeel van deze trajecten kunnen cliënten deelnemen aan groepsactiviteiten. Daarvoor kun je voor de cliënt een groepsactiviteit plannen en een urenregistratie genereren voor de uren dat een cliënt heeft deelgenomen aan deze activiteit.

Melding incident cliënt:

Je probeert natuurlijk op een zo veilig mogelijke manier zorg te verlenen. Maar als er toch iets misgaat, wil je hier van leren voor de toekomst. In het cliëntendossier kun je daarom een incident melden. Deze incidenten worden op een centrale plek in bloqs bewaard. De ‘Cliënt incident manager’ en de ‘Cliënt incident afhandelaar’ krijgen een melding van het incident. Zij kunnen de voortgang van de afhandeling beschrijven en eventueel relevante documenten opslaan. Ook is in bloqs een managementoverzicht van alle incidenten en hun voortgang beschikbaar.

Dit bloq is helemaal ingericht op alle zorgcontract trajecten. Heb je ook ondersteuning nodig bij andere processen? Onze bloqs stel je eenvoudig samen voor jouw behoeftes en organisatie. Bekijk hier onze andere bloqs.

Direct een gratis demo aanvragen? Neem dan contact met ons op.