bloq: WMO/Jeugdwet

Het bloq WMO/Jeugdwet (WMO/JW) ondersteunt al jouw WMO-/Jeugdwetactiviteiten. Hierin zijn de ondersteuning voor de leefgebieden t.b.v. Ondersteuning Zelfstandig Leven (OZL) en Ondersteuning Maatschappelijke Deelname (OMD) in twee verschillende diensten opgenomen. Zo biedt bloqs de juiste ondersteuning voor deze verschillende trajecten, inclusief de i-Standaard-berichten van het Zorginstituut Nederland, met de volgende functionaliteiten:

WMO-/Jeugdwet-trajectbeheer:

De gegevens van alle trajecten Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugdwet (JW) van een cliënt kun je hier op één centrale plek beheren. De communicatie over deze trajecten met de opdrachtgever (gemeentes) loopt via de i-Standaard-berichten. bloqs leest deze in en kan ze genereren.

Ondersteuningsplan en Evaluaties:

Alle gegevens ten behoeve van het ondersteuningsplan en de evaluaties van het traject, voer je in bloqs in. Op basis daarvan worden het plan en de evaluaties gegenereerd. Deze rapportages hebben een standaard lay-out, die je met de documentgenerator geheel naar eigen wens kunt inrichten. Bij elk traject kunnen daarnaast relevante documenten worden opgeslagen.
Doordat je in dossiertaken opneemt welke taken wanneer moeten plaatsvinden, geeft bloqs op de juiste momenten een melding aan de verantwoordelijke medewerker en een signalering bij het betreffende traject. In het dossieroverzicht zie je alle signaleringen en de tijdlijn met geplande dossiertaken per traject.

Urenregistratie:

In dit bloqs vul je ook urenregistraties in van alle begeleidingsuren die gemaakt worden voor het WMO/JW-traject. Naast een beschrijving van de werkzaamheden kunnen er ook één of meerdere bijbehorende documenten opgeslagen worden. Bij elke urenregistratie kan aangegeven worden voor welke resultaatgebieden of doelen de tijd is ingezet.
Bij de urenregistratie wordt ook inzichtelijk gemaakt hoeveel tijd er al verstreken is vanaf het begin van dit traject en hoeveel van de beschikbare uren al zijn geregistreerd. Zo heb je altijd een duidelijk overzicht van de voortgang van het traject.

Urendeclaraties:

De urenregistraties die in bloqs ingevuld zijn, worden per maand gebundeld en verwerkt tot een declaratie. Van deze declaratie wordt een i-Standaard-bericht gegenereerd die via de automatische koppeling met VECOZO naar de gemeente wordt verstuurd. Alle declaraties worden centraal bijgehouden en van elke declaratie wordt een factuur aangemaakt, zodat deze na betaling afgeboekt kan worden. Zo houd je altijd overzicht van (de betaling van) je facturen.

Documentbeheer:

Sla alle documenten die van belang zijn voor dit traject, op één centrale plek op in bloqs. Door de documenten in verschillende categorieën onder te brengen, houd je altijd overzicht. Waar nodig kun je de documenten ook van een digitale handtekening voorzien.

Deelname groepsactiviteiten:

Als onderdeel van dit traject kan een cliënt deelnemen aan groepsactiviteiten. Daarvoor kun je voor de cliënt een groepsactiviteit plannen en een urenregistratie genereren voor de uren dat een cliënt heeft deelgenomen aan deze activiteit

Cliënt incidentmelding:

Je probeert natuurlijk op een zo veilig mogelijke manier zorg verlenen. Maar als er toch iets misgaat, wil je hier van leren voor de toekomst. In het cliëntendossier kun je daarom een incident melden. Deze incidenten worden op een centrale plek in bloqs bewaard. De ‘Cliënt incident manager’ en de ‘Cliënt incident afhandelaar’ krijgen een melding van het incident. Zij kunnen de voortgang van de afhandeling beschrijven en eventueel relevante documenten opslaan. Ook is in bloqs een managementoverzicht van alle incidenten en hun voortgang beschikbaar.

Dit bloq is helemaal ingericht op alle WMO/JW-trajecten. Heb je ook ondersteuning nodig bij andere processen? Onze bloqs stel je eenvoudig samen voor jouw behoeftes en organisatie. Bekijk hier onze andere bloqs.

Direct een gratis demo aanvragen? Neem dan contact met ons op.