bloq: Algemeen traject

Het bloq Algemeen traject ondersteunt trajecten, die je zelf kan inrichten. Door zelf een trajectsoort aan te maken en hiervoor standaardresultaten en -activiteiten te definiëren, richt je een traject in. Als je voor een cliënt een traject bepaalt, kies je dus uit de verschillende zelf gedefinieerde trajecten. Voor dit traject vul je alle betreffende gegevens in, waarna bloqs een trajectplan en evaluaties genereert. Facturering van een traject kan op basis van een totaalbedrag (evt. in termijnen) of een bedrag gebaseerd op de verzette uren (uurtarief). In dit bloq zijn de volgende functionaliteiten opgenomen:

Algemeen trajectbeheer:

De gegevens van alle trajecten van een cliënt beheer je hier op één plek. Deze resultaten en activiteiten zijn afhankelijk van het soort traject dat je voor deze cliënt hebt geselecteerd en vul je in door ze te selecteren uit de standaardresultaten en -activiteiten, die voor dit soort traject zijn gedefinieerd. Daarnaast kun je voor dit traject en deze cliënt ook nog enkele specifieke resultaten en activiteiten invullen.

Op basis van alle ingevulde gegevens genereert bloqs het trajectplan en de evaluaties. Deze rapportages hebben een standaard lay-out, die je met de documentgenerator geheel naar eigen wens kunt inrichten. Bij elk traject kunnen daarnaast relevante documenten worden opgeslagen.

Doordat je in dossiertaken opneemt welke taken wanneer moeten plaatsvinden, geeft bloqs op de juiste momenten een melding aan de verantwoordelijke medewerker en een signalering bij het betreffende traject. In het dossieroverzicht zie je alle signaleringen en de tijdlijn met geplande dossiertaken per traject.

Urenregistratie:

In dit bloqs vul je ook urenregistraties in van alle begeleidingsuren die gemaakt worden voor het algemene traject. Naast een beschrijving van de werkzaamheden kunnen er ook één of meerdere bijbehorende documenten opgeslagen worden.
Bij de urenregistratie wordt ook inzichtelijk gemaakt hoeveel tijd er al verstreken is vanaf het begin van dit traject en hoeveel van de beschikbare uren al zijn geregistreerd. Zo heb je altijd een duidelijk overzicht van de voortgang van het traject.

Facturering:

Per traject kun je ook inplannen op welk momenten een factuur moet worden gemaakt. Dit kunnen één of meerdere termijnbedragen zijn of een factuur van de gemaakte uren per periode. bloqs houdt voor je bij welke urenregistraties al gefactureerd zijn en richt facturen aan de opdrachtgever van het betreffende traject. Na betaling kun je facturen direct afboeken. Zo houd je altijd overzicht van (de betaling van) je facturen.

Documentbeheer:

Sla alle documenten die van belang zijn voor dit traject, op één centrale plek op in bloqs. Door de documenten in verschillende categorieën onder te brengen, houd je altijd overzicht. Waar nodig kun je de documenten ook van een digitale handtekening voorzien.

Deelname groepsactiviteiten:

Als onderdeel van dit traject kan een cliënt deelnemen aan groepsactiviteiten. Daarvoor kun je voor de cliënt een groepsactiviteit plannen en een urenregistratie genereren voor de uren dat een cliënt heeft deelgenomen aan deze activiteit

Cliënt incidentmelding:

Je probeert natuurlijk op een zo veilig mogelijke manier zorg verlenen. Maar als er toch iets misgaat, wil je hier van leren voor de toekomst. In het cliëntendossier kun je daarom een incident melden. Deze incidenten worden op een centrale plek in bloqs bewaard. De ‘Cliënt incident manager’ en de ‘Cliënt incident afhandelaar’ krijgen een melding van het incident. Zij kunnen de voortgang van de afhandeling beschrijven en eventueel relevante documenten opslaan. Ook is in bloqs een managementoverzicht van alle incidenten en hun voortgang beschikbaar.

Definieer de trajecten die jij nodig hebt om jouw cliëntvolgsysteem te optimaliseren. En vul deze aan met onze andere bloqs. Bekijk hier onze andere bloqs.

Direct een gratis demo aanvragen? Neem dan contact met ons op.