bloq: UWV/Jobcoaching

Het bloq UWV/Jobcoaching ondersteunt al jouw UWV-/jobcoachingsactiviteiten. De UWV-trajecten Proefplaatsing en Contract worden ondersteund, waarbij de UWV workflow als leidraad wordt gebruikt. Alle noodzakelijke gegevens kunnen in bloqs ingevuld worden. Ook kun je vanuit bloqs de urenregistraties downloaden, zodat je altijd een totaaloverzicht van dit traject hebt. In dit UWV/Jobcoaching bloq zijn de volgende functionaliteiten opgenomen:

Ondersteuning Jobcoaching workflow:

De gegevens van alle trajecten van een cliënt worden centraal beheerd. Deze gegevens zijn gebaseerd op de data die noodzakelijk zijn voor de UVW jobcoaching workflow. zijn In het workflow-overzicht is duidelijk weergegeven welk stappen al gezet zijn en wat er nog gedaan moet worden.

bloqs geeft op de juiste momenten een signalering aan de verantwoordelijke medewerker bij het betreffende traject. In het dossieroverzicht zie je daarnaast alle signaleringen per traject, evenals een tijdlijn met daarop alle geplande dossiertaken. Hierdoor houd je eenvoudig overzicht over alle verschillende jobcachingtrajecten.

Urenregistratie en -declaratie:

Van alle begeleidingsuren die gemaakt worden voor het jobcoaching traject worden uren geregistreerd in het UWV Jobcoaching portaal. Om in bloqs een totaal overzicht te hebben van dit traject worden deze urenregistraties elke nacht van het UWV jobcoachingportaal ingelezen. Indien nodig kunnen ook een of meerdere bijbehorende documenten opgeslagen worden. Ook wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel tijd er al verstreken is vanaf het begin van het traject en het aantal resterende uren. Zo is er altijd een duidelijk overzicht van de voortgang van het traject.

Werkgever en werknemer beoordelingsrapport:

bloqs geeft je de mogelijkheid om bij ieder traject beoordelingsrapporten op te stellen, voor werknemers en werkgevers. Ook kunnen alle beoordelingsrapporten over een bepaalde periode samengevat worden in één rapport. Hierdoor kun je eenvoudig overzicht creëren van het functioneren van je organisatie en verbeterpunten uitlichten.

Facturering:

Vanuit de workflow kunnen de facturen voor het UWV gegenereerd worden, zoals een periodefactuur of een strippenkaartfactuur.. Deze facturen kunnen in PDF of als een e-factuur (UBL) naar het UWV gestuurd worden. Na betaling kan deze factuur afgeboekt kan worden. Zo houd je eenvoudig overzicht van alle facturen.

Documentbeheer:

Sla alle documenten die van belang zijn voor dit traject, op één centrale plek op in bloqs. Door de documenten in verschillende categorieën onder te brengen, houd je altijd overzicht. Waar nodig kun je de documenten ook van een digitale handtekening voorzien.

Deelname groepsactiviteiten:

Als onderdeel van dit traject kan een cliënt deelnemen aan groepsactiviteiten. Daarvoor kun je voor de cliënt een groepsactiviteit plannen en een urenregistratie genereren voor de uren dat een cliënt heeft deelgenomen aan deze activiteit.

Cliënt incident melding:

Je probeert natuurlijk op een zo veilig mogelijke manier zorg verlenen. Maar als er toch iets misgaat, wil je hier van leren voor de toekomst. In het cliëntendossier kun je daarom een incident melden. Deze incidenten worden op een centrale plek in bloqs bewaard. De ‘Cliënt incident manager’ en de ‘Cliënt incident afhandelaar’ krijgen een melding van het incident. Zij kunnen de voortgang van de afhandeling beschrijven en eventueel relevante documenten opslaan. Ook is in bloqs een managementoverzicht van alle incidenten en hun voortgang beschikbaar.

Dit bloq is helemaal ingericht op alle UWV-/jobcoachingstrajecten. Heb je ook ondersteuning nodig bij andere processen? Onze bloqs stel je eenvoudig samen voor jouw behoeftes en organisatie. Bekijk hier onze andere bloqs.

Direct een gratis demo aanvragen? Neem dan contact met ons op.