bloq: Projecten

Dit bloq ondersteunt projecten waaraan meerdere cliënten kunnen deelnemen. Elk project heeft een opdrachtgever en ook de facturering vindt plaats op projectniveau. Dat gebeurt op basis van een totaalbedrag (evt. in termijnen) of op basis van de geregistreerde uren (uurtarief). Daarnaast kun je per cliënt in het project rapportages maken.

Project- en cliëntbeheer:

De gegevens van alle projecten beheer je hier op één centrale plek. Aan een project kunnen meerdere deelnemers (cliënten) gekoppeld worden. Per client kunnen rapportagegegevens worden ingevuld m.b.t. de voortgang in dit project. Deze rapportages hebben een standaard lay-out, die je met de documentgenerator geheel naar eigen wens kunt inrichten. Bij elk traject kunnen daarnaast relevante documenten worden opgeslagen.

Urenregistratie:

In dit bloqs vul je ook urenregistraties in van alle begeleidingsuren die gemaakt worden voor een bepaald project. Naast een beschrijving van de werkzaamheden kunnen er ook één of meerdere bijbehorende documenten opgeslagen worden.

Bij de urenregistratie wordt ook inzichtelijk gemaakt hoeveel tijd er al verstreken is vanaf het begin van dit traject en hoeveel van de beschikbare uren al zijn geregistreerd. Zo heb je altijd een duidelijk overzicht van de voortgang van het traject.

Facturering:

Per project kan bloqs een factuur genereren. Als er een totaalbedrag per project (eventueel ook in termijnen) is afgesproken, kun je het project in zijn geheel factureren. Wanneer er een uurtarief voor het project is afgesproken, kunnen de uren periodiek gefactureerd worden. bloqs houdt ook bij welke urenregistraties al zijn gefactureerd.

De facturen worden gericht aan de opdrachtgever van het project. Na betaling kan deze worden afgeboekt. Zo houd je altijd overzicht van (de betaling van) je facturen.

Documentbeheer:

De documenten in het project kunnen op projectniveau (projectlogboek) of per cliënt beheerd worden. Door de documenten in verschillende categorieën onder te brengen, houd je altijd overzicht. Waar nodig kunnen de documenten van een digitale handtekening worden voorzien.

Deelname groepsactiviteiten:

Binnen dit bloq kunnen cliënten ook deelnemen aan groepsactiviteiten. Daarvoor kun je voor elke cliënt een groepsactiviteit plannen en een urenregistratie genereren voor de uren dat een cliënt heeft deelgenomen aan deze activiteit.

Melding incident cliënt:

Je probeert natuurlijk op een zo veilig mogelijke manier zorg verlenen. Maar als er toch iets misgaat, wil je hier van leren voor de toekomst. In het cliëntendossier kun je daarom een incident melden. Deze incidenten worden op een centrale plek in bloqs bewaard. De ‘Cliënt incident manager’ en de ‘Cliënt incident afhandelaar’ krijgen een melding van het incident. Zij kunnen de voortgang van de afhandeling beschrijven en eventueel relevante documenten opslaan. Ook is in bloqs een managementoverzicht van alle incidenten en hun voortgang beschikbaar.

Dit bloq is helemaal ingericht voor projecten met meerdere deelnemers. Heb je ook ondersteuning nodig bij andere processen? Onze bloqs stel je eenvoudig samen voor jouw behoeftes en organisatie. Bekijk hier onze andere bloqs.

Direct een gratis demo aanvragen? Neem dan contact met ons op.