bloq: Human Resources (HR)

In dit bloq vind je allerlei medewerkersfuncties op het gebied van personeelsbeleid. Zo beheer je naast alle cliëntgegevens ook je personeelsgegevens in één overzichtelijk systeem. Het bloq bevat de volgende functies:

Verlof- en ziekteregistratie:

Hier registreer en beheer je het verlof en verzuim per medewerker. Per jaar wordt bijgehouden hoeveel van de toegekende verlofuren opgenomen zijn. Deze geregistreerde verlofuren worden meegenomen in het caseload-overzicht van de medewerker. Ook ziekmeldingen worden opgenomen in bloqs; je geeft aan wanneer de medewerker ziek en weer beter is gemeld. De ernst en voortgang van het ziekteverloop kan met een percentage aangegeven worden. Ook dit percentage wordt meegenomen in het caseload-overzicht.

Interne werkzaamheden:

In dit bloq beheer je alle interne projecten en koppel je deze aan een budget.. Medewerkers kunnen de gemaakte uren voor deze interne werkzaamheden in bloqs invullen. Deze geregistreerde uren zijn niet declarabel, maar worden meegenomen in het caseload-overzicht van de medewerker.

Opleidingen, certificaten en registraties beheer:

Naast opleidingsdocumentenbeheer worden hier ook diploma’s, certificaten en registraties van medewerkers beheerd. De hier opgegeven SKJ-registraties worden vermeld in de trajectrapportages van Jeugdwet trajecten.

Medewerker overleg:

Deze functie helpt bij het vastleggen en beheren van persoonlijke ontwikkel-, jaar- en caseloadgesprekken. Naast het vastleggen van een gespreksaantekening is het ook mogelijk om relevante documenten als onderdeel van een gesprek op te slaan. Zo verzamel je al jouw overleggegevens in één overzichtelijk systeem.

Medewerker expertisebeheer:

Deze functie geeft je inzicht in het expertiseniveau van individuele werknemers. Je kunt per medewerker aangeven op welk niveau hij of zij expertise heeft over bepaalde werkgebieden/thema’s. Dit expertiseprofiel kan vervolgens ingezet worden tijdens ontwikkelgesprekken. Daarnaast maakt deze functie het makkelijk om medewerkers met specifieke expertises binnen je organisatie te vinden.

Werkafspraken:

Werkafspraken worden eenvoudig bijgehouden en vastgelegd in dit bloq. Ook geeft dit bloq een melding als er een afspraak verloopt die nog niet gereed is. Zo houd je altijd overzicht over alle werkafspraken.

Personeelsdocumentbeheer:

Sla alle documenten die betrekking hebben op individuele medewerkers overzichtelijk op. Voor het opslaan en beheren van deze documenten wordt gebruik gemaakt van de algemene bibliotheekfunctie van bloqs.

Met dit bloq sla je alle personeelsgegevens op een centrale plaats op. Heb je ook ondersteuning nodig bij andere processen? Onze bloqs stel je eenvoudig samen voor jouw behoeftes en organisatie. Bekijk hier onze andere bloqs.

Direct een gratis demo aanvragen? Neem dan contact met ons op.