bloq: Basis

Het inrichten van jouw bloqs Cliëntvolgsysteem begint bij het bloq Basis. Dit bloq bevat alle basisfunctionaliteiten voor de andere bloqs, zoals de ondersteuning voor WMO/JW, UWV re-integratie en UWV jobcoaching trajecten. Deze basisfunctionaliteiten bestaan uit:

Cliëntengegevens beheren:

Al je cliëntengegevens worden centraal beheerd en zijn beschikbaar voor alle ondersteuningstrajecten in de door jouw geselecteerde bloqs. Zo is er centraal een overzicht van alle cliënten en de ondersteuning waar zij gebruik van maken. Vanuit dit overzicht beheer je al jouw cliënttrajecten.

Opdrachtgevers en werkgevers:

In dit bloq beheer je vanuit één centrale plek alle van de verschillende trajecten, zoals gemeentes en UWV, en de werkgevers van je cliënten. In bloqs kunnen werkgevers ook weer opdrachtgevers zijn voor bijvoorbeeld jobcoaching- en loopbaanplanning-trajecten.

Medewerkersbeheer:

Hier beheer je jouw medewerkers- en gebruikersgegevens voor het gebruik van bloqs. Elke medewerker krijgt in bloqs een rol toegewezen. Deze geeft aan welke rechten een gebruiker in bloqs heeft. Zo kun je met bloqs op een flexibele manier de verantwoordelijkheden van je medewerkers ondersteunen. Bijvoorbeeld door inzicht te krijgen in de belasting per cliëntendossier. Medewerkers zijn in bloqs verantwoordelijk voor een cliëntendossier. Het overzicht van de caseload van de medewerkers uit al deze trajecten wordt in dit bloq inzichtelijk gemaakt.

Meldingen, signaleringen en dossiertaken:

In bloqs geeft je aan welke taken uitgevoerd moeten worden voor een begeleidingstraject. Als een taak niet tijdig wordt uitgevoerd, genereert het systeem een melding naar de medewerker. Daarnaast wordt er voor het betreffende dossier het signaal gegeven dat er nog een taak open staat. Zo wordt in dit bloq inzichtelijk gemaakt voor wie en in welk dossier taken al verricht zijn, nog openstaan of gepland staan. Voor medewerkers, maar ook voor het management, zijn er diverse overzichten beschikbaar die hier inzicht in geven.

Melding incident Medewerkers:

Iedere (zorg)organisatie streeft naar veilige werkomgeving voor haar medewerkers. Als er toch iets mis gaat, wil je daar natuurlijk correctieve en preventieve maatregelen voor nemen. Je kunt het afhandelen van incidentmeldingen inzetten om de veiligheid van de werkomgeving en de kwaliteit van zorg te verbeteren. In jouw persoonlijke pagina in bloqs kun je daarom een incident melden. Deze kan alleen ingezien en afgehandeld worden door de binnen de organisatie aangestelde ‘Medewerkers Incident Manager’. Met meldingen worden deze manager en jij op de hoogte gehouden van de voortgang van het incident.

Interne werkzaamheden:

Naast externe trajecten kunnen medewerkers ook ingezet worden voor interne projecten. Voor een intern project kun je uren beschikbaar stellen en een urenregistratie bijhouden.

Management dashboard:

Om inzicht te geven in het verloop van onder andere het aantal trajecten, de uurtarieven en de omzet per traject per maand is er voor het management een dashboard beschikbaar.

Groepsactiviteiten:

Het basis bloq biedt voor verschillende trajecten de mogelijkheid om de cliënten deel te laten nemen aan groepsactiviteiten (zoals trainingen en praktijklessen). Je beheert hier ook de activiteitenplanning, activiteitbezetting, aanwezigheidsregistratie en de weekroosters.

Facturering:

Facturen die gemaakt worden van de verschillende trajecten in bloqs vind je hier terug. Je kunt deze verzenden (via e-mail) naar opdrachtgevers en betaalde facturen afboeken. Via het standaard UBL-formaat kunnen de facturen ingelezen worden in jouw boekhoudsoftware.

Mobiele bloqs App:

Het basis bloq koppel je met de mobiele bloqs-app voor Android. Met deze app kunnen medewerkers die onderweg zijn eenvoudig hun uren en logboeken bijhouden.

Het bloq Basis vormt de samenhang tussen al jouw andere bloqs. Dit bloq combineert de gegevens uit deze verschillende bloqs tot een integraal overzicht van alle ondersteuningsactiviteiten. Vanuit hier stel je jouw optimale cliëntvolgsysteem samen. Bekijk hier onze andere bloqs.

Direct een gratis demo aanvragen? Neem dan contact met ons op.